مجموعه فرهنگی دارالسلام اصفهان

Image


مرکز فرهنگی دینی علمی و هنری دارالسلام در سال 1371 توسط برخی افراد موفق دانشجو در اصفهان واقع در مسجد فرشته با افتتاح کتابخانه شروع به فعالیت نمود و به مرور فعالیت های متنوع دیگر را در زمینه های متنوع راه اندازی نموده
یکی از این بخش ها در کنار مجموعه کتابخانه راه اندازی شد مرکز تحقیقات است
هدف اصلی این تیم تشکیل گروه های دانش پژوه و تولید کننده محصولات دانش محور و خلاقانه است و برای این منظور با ایجاد فضایی ایده آل برای شروع کسب وکار و درآمد زایی برای اعضا کتابخانه و اهالی مسجد شروع نموده است

فعالیت های کانون فرهنگی هنری دارالسلام

کاربانو

کاربانو

در این طرح بانوان مسجد و محله را آموزش های مناسب کسب وکار داده و آنها را برای فعالیت های اقتصادی محلی و خانگی توانمند سازد

جهاد سازندگی ایران

جهاد سازندگی ایران

با دعوت از متقاضیان و کسانی که طرح و یا ایده ارزش آفرین در حوزه اهداف کانون دارالسلام هستند به دوره پیش کار خود  دعوت نموده و به آنها خدماتی را در راستای هدایت و بهینه نمودن طرح و ایده می نماید

کلاسما

کلاسما

این طرح کتابخانه با داشتن فضاهای آموزشی و ارائه این خدمات در قبل به دانشجویان سه باب کلاس با ظرفیت 12 نفر آماده کرده است

کتابستان

کتابستان

 کتابخانه دارالسلام با توجه به توان و پتانسیل و تجربه خود در امر کتابخانه داری با شرایط خاص در کشور شروع به نهضت کتابخانه سازی و تولید فضای مطالعاتی در مساجد و حسینه ها نموده تا از فضا های خالی این مراکز استفاده بهینه تری شود

ارت بات

ارت بات

این طرح توسط یک ربات و یا یک لینک موجود در صفحات اتماعی افراد مجموعه را بر اساس توانمندی و نیازهای تخصصی به یکدیگر معرفی می کند

مکتبخونه

مکتبخونه

در این طرح کتابخانه و اعضا فعال درون آن در مقاطع مختلف تحصیلی کنکور مبادرت به برگزاری دوره به اصطلاح پانسیون مطالعاتی نموده که در آن خدمات با کیفت عالی و با قیمت مناسب به اعضا کتابخانه داده خواهد شد

اعضای کانون دارالسلام

0
اعضا فعلی
0
تعداد قبولی
0
کل اعضا
0
سابقه فعالیت
سید علی محمد میردامادی
سید علی محمد میردامادیSammm99mir@gmail.com
امیر حسین سلطانی
امیر حسین سلطانیsoltaniamirhusein@gmail.com
جواد ترک ترابی
جواد ترک ترابیjtorktorabi@yahoo.com
علی اکبر مکاریان
علی اکبر مکاریانAli.kowsar92@gmail.com
محمد حسین مرادی
محمد حسین مرادیmhm13771999@gmail.com