با توجه به برنامه ریزی سالانه مکتبخونه 

و برگزاری پانسیون #سه_ماه#کنکور

#پسرانه

 

پانسیون ۷۲ روزه از تاریخ ۲۳ تیر برگزار خواهد شد

 

? از 8 صبح و پایان آن ساعت 23 می باشد(روزانه 15 ساعت)

 ✅همه روزه حتی روزهای تعطیل

 

 

 ?برای هر دانش آموز یک کمد و میز اختصاصی در نظر گرفته می شود

 

☕️در طول روز با میان وعده از دانش اموزان پذیرایی خواهد شد 

 

 ?در طول دوره برای دانش اموزان مشاوره عمومی و همایش نکات تست زنی بگزار خواهد شد

 

 ?ناظرین گزارش ورود و خروج و... دانش آموز را ثبت می کنند و در آخر شب به خانواده ها پیامک میزنند.

 

?استفاده از

 

با توجه به برنامه ریزی سالانه مکتبخونه 

و برگزاری پانسیون #سه_ماه #کنکور

علامه طباطبایی پس از قیام امام خمینی در برابر ستم و استکبار گفت: ایشان خیلی قاطع کلام خود را بر

توضیحات آرت بات

علامه‌ طباطبایی از نوادرِ مفسّرانی بود که غوّاصانه وارد دریای قرآن شد. ماهرانه گوهرشناسی کرد و