# اشتراک مجموعه قیمت
1 ثبت نام ترم اول سال 98 عضویت کتابخانه 60,600 تومان
2 کپسول های مطالعاتی تحصیلات تکمیلی کپسول های مطالعاتی 55,000 تومان
3 پانسیون سه ماه تابستان(مکتبخونه) پانسیون مطالعاتی (مکتبخونه) 800,000 تومان
4 پانسیون سه ماه تابستان (مکتبخونه) *یک ماهه* پانسیون مطالعاتی (مکتبخونه) 400,000 تومان
5 پانسیون سه ماه طلایی (مکتبخونه) پانسیون مطالعاتی (مکتبخونه) 800,000 تومان
 

طراحی شده توسط ❤ طراحی سایت دیدشو