طرح کتابستان هم بر اساس توانایی خاص کتابخانه طراحی و اجرا شده است. این طرح در 6 مسجد دیگر درون شهر از قبل مسجد الزهرا، مسجد صاحب الزمان،مسجد النور اجرا شده است .

در این طرح کتابخانه دارالسلام با توجه به توان و پتانسیل و تجربه خود در امر کتابخانه داری با شرایط خاص در کشور شروع به نهضت کتابخانه سازی و تولید فضای مطالعاتی در مساجد و حسینه ها نموده تا اط فضا های خالی این مراکز استفاده بهینه تری شود.

در این طرح کتابخانه با اراده طرح به نیرو های خود و مدیریت آنها برنامه ای برای شناسایی و تولید و مجهز نمودن و در نهایت بهره برداری از کتابخانه های زنجیره ای خود را دارد.

یکی ا زاهداف این طرح تکمیل و گسترش دامنه اطلاعاتی و ضریب نفوذ طرح ارت بات در دیگر مراکز و مجموعه های فرهنگی است.