در این گروه مجموعه نسبت به توان و پتانسل های خود و با توجه به برگزاری کلاس های آموزش، طرحی را برنامه ریزی نموده است تا بانوان مسجد و محله از آموزش های مناسب کسب وکار استفاده نموده و آنها را برای فعالیت های اقتصادی محلی و خانگی توانمند سازد .

در این طرح بانوان ابتدا با ثبت نام در ارت بات و بیان توانمدی ها و نیازهای خود به طرح کلاسما دعوت شده و در طول یک دوره کوتاه مدت در زمینه های خلاقیت و نحوه کسب وکار و فروش آموزش دیده و آماده ورود به مجموعه کاربانو میشوند.

مجموعه بر اساس توان آنها و نیاز بازار آنها را تشویق به تشکیل گرو ها و هسته های کاری نموده و برخی از شغل های و فعالیت های که در حد توان آنها و امکان تولید رد منازل باشد را معرفی نموده تا آنها وارد آن حوزه شوند و شروع به فعالیت نمایند

این محصولات و تولیدات باید به سفارش و درخواست مشتری و که در مجموعه شتاب دهنده بررسی شده و با تحلیل های فنی و اقتصادی اجازه تولید و فعالیت خواهند یافت و بعد از تولید امکان ارائه محصول را درون شبکه و محیط مجموعه نموده و یا مجموعه دارالسلام محصولات تولید شده را در حلقه فروش محله و دامنه اجتماع خود معرفی و به بازار عرضه می نماید.

اکنون گروه مشغول تولید و فروش محصولات بازی چوبی به نام وودی است